15 - Gyldenløves bastion

Den nordre halvbastion, oppkalt etter Ulrik Fredrik Gyldenløve, som var sønn av Fredrik III og stattholder i Norge. Bastionen ble anlagt i 1665-1666, og hadde plass for 13 kanoner. På 1700-tallet sto det en vindmølle på bastionen, men dette ble aldri særlig vellykket. I Gyldenløves bastion ligger Artillerismien, opprinnelig bygget som vaktstue i 1746 og ombygget til smie i 1807. Bygningen brukes nå av Nasjonale Festningsverk. Nord for Gyldenløves bastion ligger Nordre Bjørn som demning for vollgraven.