16 - Prinsesse Charlottes bastion, Artillerigården

Mellom Gyldenløves og Charlottes bastion ligger Artillerigården, opprinnelig bygget i 1733 som lagerhus for kanonmateriell. I 1840-årene ble den påbygget en etasje for å huse festningsslavene, men disse ble overført til Akershus i 1848. Senere har bygningen vært kaserne, lager og kontorbygg. I dag er det pensjonat i bygningen.

Charlottes bastion er den nordligste av de tre hele bastioner mot landsiden. Den har navn etter Christian V’s gemalinne, dronning Charlotte Amalie, og hadde en bestykning på 15 kanoner. Herfra ble det i 1716 skutt mot svenske tropper som nærmet seg byen. På bastionen ligger det nordre krutthus fra 1736.