5 - Prins Christians bastion

 

Den søndre helbastion, oppkalt etter Christian V, senere etter hans sønn prins Christian. Den hadde opprinnelig 18 kanoner. På bastionen lå tidligere en artillerismie og lavettverksted, i 1802 ble kruttlaboratoriet bygget her. Denne bygningen ble i 1885 gjort om til militært sykehus, og er nå privatklinikk.