Back to All Events

KATTI ANKER MØLLER – LIV OG VIRKE - Litteraturhuset i Fredrikstad

KATTI ANKER MØLLER – LIV OG VIRKE

Historietimen

 

Lørdag 10. oktober 2015
Klokken : 10:30 - 16:00

Pris: Gratis
Sal: Thygesen
Arrangør: Norsk Kvinnesaksforening

Heldagsseminar om Katti Anker Møller, kvinnesaksforkjemper og sosial- og helsepolitiker. Vi får høre om hennes politiske og private liv, den heftige striden med Sigrid Undset og om tilknytningen til Østfold. 

Se detaljert program lenger ned på siden. 

I år er det 100 år siden de castbergske barnelovene ble vedtatt, og 100 år siden Katti Anker Møller skrev foredraget ”Moderskapets Frigjørelse”. Begge deler var banebrytende begivenheter i norsk historie.

Barnelovene ble til i et samarbeid mellom Johan Castberg og Katti Anker Møller. De skulle gi sikkerhet og rettferdighet til alle barn, uansett sosial bakgrunn, og gi mødrene en viss økonomisk trygghet i fødsels- og barseltiden. ”Moderskapets Frigjørelse” tok opp spørsmål om hvordan kvinner kunne leve frie, selvstendige liv, samtidig som de tok godt vare på barna.

Katti Anker Møller var konstruktiv, men kontroversiell. I ”Moderskapets frigjørelse” gikk hun blant annet inn for seksualopplysning, prevensjon og avkriminalisering av abort. Senere foreslo hun mødrelønn med fødselsstreik som mulig pressmiddel. Synspunktene hennes satte i gang en debatt som har vart i 100 år, og som ikke er over ennå. Seminaret vil belyse den historiske bakgrunnen og ta opp temaer som fremdeles er aktuelle: seksualitet, fertilitet foreldrerolle og foreldreansvar.

Seminaret arrangeres av Norsk Kvinnesaksforening med støtte blant annet fra Fritt Ord. Det er gratis, og alle kan melde seg på. Enkel lunsj 12.10 til 13.00 (gratis). Etter seminaret vil Hild Haaheim ta med interesserte på en byvandring med kvinneperspektiv. Byvandringen varer fra 15.00 til 15.45 

Detaljert program:

10.30 Åpning v/Margunn Bjørnholt

10.35 Katti Anker Møller – politisk og privat v/Elisabeth Lønnå, forfatter og historiker og Lise Mohr, husfrue på Thorsø Herregård

11.15 Spørsmål/diskusjon

11.25 Kort pause

11.30 Striden mellom Sigrid Undset og Katti Anker Møller v/Janicke Solheim, lektor, skribent og litteraturviter

12.00 Spørsmål/diskusjon

12.10 Lunsj

13.00 Katti Anker Møller og maternalismen innen norsk familiepolitikk v/professor Inger Elisabeth Haavet, Universitetet i Bergen

13.45 Spørsmål/diskusjon

13.55 Kort pause

14.00 Kvinnens rettsstilling i Midtøsten: mellom internasjonal og nasjonal rett, og med barna på slep? v/ Rania Maktabi, forsker ved Senter for islam- og midtøstenstudier, Universitetet i Oslo

14.45 Spørsmål/diskusjon

15.00 Avslutning.

15.15 -15.45/16.00 Kulturhistorisk vandring i Fredrikstad – Kvinner på kartet.

Earlier Event: October 8
HEKSEJAKT
Later Event: October 10
BARN INGEN ADGANG!