Back to All Events

Fra PASient til AKTIVent - Foredrag med Rita Nilsen fra stiftelsen Retretten i Oslo - Hvaler Rådhus

«Det å ikke bli sett , følt seg ønsket, elsket eller regnet med gjør noe med deg som menneske. En gang var det det sånn for meg og slik er det for mange jeg arbeider for i dag.»

- Rita Nilsen

Tid: Torsdag 5. november kl. 12.30-15.00 Sted: Rådhuset Hvaler Tema: Brukermedvirkning/myndiggjøring, selvhjelp, fokus på ressurser. Foredrag for alle, både med og uten helseutfordringer. Ingen påmelding!

Hvaler

Om Rita Nilsen: Rita Nilsen ble betegnet som behandlingsresistent i forhold til sin rusavhengighet. Da Rita Nilsen ble rusfri ønsket hun å hjelpe andre. I 2002 startet hun stiftelsen Retretten i Oslo. De har fokus på å hjelpe dem som sliter med en avhengighet og med å finne metoder hvor de kan hjelpe seg selv med å forebygge tilbakefall Hun har opplevd perioder med depresjon og har gjennomgått en alvorlig kreftbehandling. Disse erfaringene deler hun også med andre. Hun holder diverse kurs og foredrag for spesialisthelsetjenesten, fengselsvesenet og kommuner rundt om i Norge, Europa og USA. Hun har en lang historie og vil dele noen av sine erfaringer med oss.

Rita Nilsen har mottatt en rekke priser for sitt engasjement: Scheiblers hederspris Fagrådets pris for godt rusfaglig arbeid AEF pris for rusarbeid Norske helters Ildsjelspris John Alvheims æresespris Nominert til Årets sosiale entreprenør Nominert til Årets Osloborger 

Velkommen! 

Arrangør: NAV Hvaler, avd. rus og psykisk helse Kontaktperson: Merete Gjevik 95758329

Her finner du Hvaler rådhus: