Back to All Events

Jubilanten Dag Solstad - Litteraturhuset Fredrikstad

Dag Solstad fyller 75 år i år. I fjor feiret han 50 år som forfatter. I en alder av 75 år opplever Dag Solstad en stadig sterkere internasjonal interesse for sitt forfatterskap.

I juni i år trykket litteraturtidsskriftet The Paris Review et intervju med Solstad. Det er første gang i tidsskriftets 63 år gamle historie at en norsk forfatter får æren av å bli intervjuet i denne serien.

Dag Solstads forfatterskap strekker seg over mer enn fem tiår. I kveld setter han seg ned med sin forfattervenn Klaus Hagerup for å snakke om sitt forfatterskap. 

Pris: 100
Sal: Thygesen
Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad
http://litthusfred.no/events/dag-solstad-og-klaus-hagerup/