Back to All Events

Marin søppelutstilling - Kunstgata i Hvaler Rådhus

Få med deg utstillingen om marin forsøpling -  MARLISCO (MARine LItter in Europe Seas: Social AwarenesS and CO-Responsibility) på rådhuset på Skjærhalden. Det er en omreisende utstilling som omhandler marin forsøpling.

 

Hva er MARLISCO?

MARLISCO var et 3-årig prosjekt (2012-2015), med formål om å skape oppmerksomhet, dialog, fremme medansvar og definere en felles visjon for bekjempelse av marint søppel.

Marint Søppel

Hvem deltok?

Prosjektdeltakere var 20 organisasjoner fra 15 land. Deltakerne i MARLISCO representerte en sammensatt gruppe med bred geografisk dekning, inkludert lokale myndigheter, forskere, frivillige organisasjoner, produsenter, resirkulering og multimedieselskaper.

Hva oppnådde MARLISCO?

MARLISCO gjennomførte en rekke aktiviteter i alle 15 deltakerland. Aktivitetene var:

En internasjonal undersøkelse for å vurdere samfunnets oppfattelse og holdninger om søppel i havet. Samlet erfaringer og kunnskap om bekjempelse av marint søppel. En regional undersøkelse av kilder og tendenser vedrørende marint søppel. En europeisk videokonkurranse for skoleelever. Flere nasjonale møter for å fremme dialog mellom aktører.Aktiviteter og undervisningsmateriale som skaper oppmerksomhet omkring marint søppel. MARLISCO utviklet pedagogisk verktøy, kurs, et internett basert spill og en webdokumentar. Mange nasjonale aktiviteter, herunder utstillinger, workshops, festivaler, strandryddedager, m.fl.

Plastikk og søppel på verdens hav

Hvordan kom MARLISCO-utstillingen til Norge?

KIMO Danmark (Kommunenes internasjonale miljøorganisasjon i Danmark) er en av flere gode samarbeidspartnerne til OSLOFJORDENS FRILUFTRÅD. KIMO Danmark representerer kystkommunenes interesser for å opprettholde og forbedre hav- og kystmiljø i Danmark. Siden 2013 har KIMO Danmark og Oslofjordens Friluftsråd samarbeidet om utfordringene knyttet til marint søppel gjennom interregionale prosjekter.

KIMO Danmark deltok i MARLISCO-prosjektet og da prosjektet ble avsluttet i juni 2015 fikk Oslofjordens Friluftsråd MARLISCO-utstillingen i gave, med ønske om at vi kunne gi den et nytt liv i Norge. Utstillingen har tidligere vært på Europaturne i land som Danmark, Tyskland, Nederland, England, Irland, Portugal, Azorene, Italia, Slovenia, Romania, Bulgaria, Tyrkia, Hellas og Kypros.

Søppel marint

Siste gang utstillingen ble vist, var på Nordsøens Oceanarium i Hirtshals Danmark. Der ble den avsluttet den 26. juni 2015. I august 2015 hentet Færder nasjonalpark og Oslofjordens Friluftsråd utstillingen til Norge og Oslofjorden, hvor den vil få et nytt liv. Nå er utstillingen på Hvaler og du kan se den i Kunstgata på rådhuset frem til 11. mars. Oslofjordens Friluftsråd håper at utstillingen kan gå på turne i resten av Norge.

OSLOFJORDENS FRILUFTRÅD

Oslofjordens Friluftsråd (OF), stiftet i 1933, arbeider for å sikre strender og andre områder langs Oslofjorden for allmennheten. OF har som mål å fremme friluftslivet, samt å verne naturen i og ved fjorden. OF jobber bl.a. med strandrydding, tilrettelegging og drift av friluftsområder gjennom Skjærgårdstjenesten. Tilrettelegging av Kyststier og Kystledhytter er andre arbeidsoppgaver. I tillegg kommer natur- og friluftsveiledning, informasjons- og holdningsskapende arbeid. Fire fylkeskommuner, 30 kommuner og en rekke interesseorganisasjoner er representert i OF