Back to All Events

ALDRI MER CHRISTOFFER - Litteraturhuset Fredrikstad

Mange barn får ikke den omsorgen de skal ha. Du finner dem i barnehagen, på skolen og i nabolaget. Bare på to måneder før jul ble 120 saker med familievold eller vold mot barn fra omsorgspersoner behandlet av norske domstoler. Christoffer Gjerstad Kihle er et av barna som ikke fikk den omsorgen han skulle ha.

Christoffer døde 8 år gammel, som følge av skadene han ble påført av sin stefar. Aldri mer Christoffer vil minne oss om at barnas trygghet er vår aller viktigste oppgave. Tommy Tokyo og Monne Stang Møller spiller og synger. Ragnhild Gjerstad (Christoffers mormor), og familieterapeutene Øivind Aschjem, Anne Kloster, Erik Andreassen og Stein Knudsen deler sine erfaringer.

Egal teater viser utdrag fra teaterstykke.

Temautstilling utenfor salen.