Back to All Events

Workshop 4: Hvordan finne målgruppen - Drivhuset Østfold

Det er kunden som har hovedrollen i utviklingen av idéer og å ha en tydelig definert målgruppe er en forutsetning for at idéer skal utvikles til lønnsomme og fremgangsrike tilbud. Å definere sin målgruppe klart nok til å identifisere deres primære behov er en stor utfordring. 

I denne workshopen får du inspirasjon og verktøy for hvordan du kan komme videre og kunnskap om hvordan du kan segmentere målgruppene. Du får også eksempler på hvordan andre har tenkt når de segmenterte sin målgruppe og hvordan det påvirket deres forretningsidé.