Back to All Events

ØSTFOLD KARTLAGT - Litteraturhuset Fredrikstad

Å ha gode kart over Østfold har av strategiske årsaker vært viktig i flere hundre år. Helt siden før 1658, da Norge avsto Bohuslän til erkefienden Sverige, har området vært et av landets best kartlagte.

Thomas Reinertsen Berg presenterer kart fra fire århundrer i dette foredraget om gamle Østfold-kart og hvordan de ble laget.

Thomas Reinertsen Berg er journalist i Morgenbladet.