Back to All Events

VERDEN MEKTIGSTE MENN: BERØMTE AMERIKANSKE PRESIDENTER - Litteraturhuset Fredrikstad

Mandag 6. februar 2017
Klokken : 19:00 - 20:15

Pris: 100
Sal: Thygesen
Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad

Det amerikanske presidentembetet er verdens viktigste jobb. Og stillingen har utvilsomt vært besatt av en del spesielle og interessante personligheter. Ole O. Moen tar for seg noen sentrale presidenter (og et par First Ladies), og den mest uvanlige, den nyvalgte Donald J. Trump. Hvor stor makt har den amerikanske presidenten? Hvordan har de ulike presidentene brukt embetet? 

Ole O Moen er professor emeritus i Nord-Amerikastudier ved Universitetet i Oslo. Moen amerikansk konstitusjonshistorie, særlig høyesterett, samt minoritetsproblematikk og det politiske system, som spesialfelt. Han har også skrevet flere bøker og artikler om emnet. Moen er en mye brukt kommentator i TV, radio og aviser i spørsmål knyttet til USA.

Han har utgitt flere bøker om USA, blant annet Annerledeslandet i vest og USAs Presidenter – Fra George Washington til George W. Bush og har utover det vært medforfatter på en rekke fagbøker og artikler. Hans akademiske hovedverk er Race, Color, and Partial Blindness: Affirmative Action under the Law (2001).