Back to All Events

KRÅKERØYTALEN OG GERHARDSEN VALG - Litteraturhuset Fredrikstad

Onsdag 1. mars 2017
Klokken : 19:00 - 21:00

Pris: 100,–
Sal: Thygesen
Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad 

For Einar Gerhardsen ble den kalde krigen og bruddet med «arbeiderstaten» Sovjet følelsesmessig opprivende. Arbeiderpartiets utvikling fra klassekamp og revolusjon til fredelig samarbeid og demokrati er et sentralt aspekt ved Norges moderne historie. Gerhardsens store oppgjør med sin ungdoms politiske idealstat skjedde på Folkvang kulturhus på Kråkerøy skuddårsdagen 29. februar 1948, det vi kjenner som Kråkerøytalen.

 Eirik Wig Sundvall, doktorgradsstipendiat i historie og forfatter av boken Gerhardsens valg – Arbeiderpartiets tunge avskjed med Sovjetunionen 1917–49, forteller. 

Rune Gerhardsen leser utdrag fra sin fars tale og forteller anekdoter om hans forhold til Sovjetunionen.