Back to All Events

Fra handelsby til festningsby - Fredrikstad bibliotek

Krigsforberedelser preget Fredrikstad i lang tid, men hundre år skulle gå før den ble festningsby. Etter 1814 spilte selve festningen liten rolle for byen.
Hvorfor ble Fredrikstad en festning, og hvordan preget det livet og utviklingen i byen? Dette forteller historiker Trond Svandal oss mer om.

Velkommen