Back to All Events

Vikingtid, motstandsrett og folkestyre - Litteraturhuset Fredrikstad

Det er ikke tilfeldig at Norge ofte regnes som et av de mest rettsdemokratiske og frihetsbaserte land i verden. Når vi leser sagaene, er det nemlig ikke plyndrings- og erobringstokt som preger fortellingene. De handler mer om kamp for frihet, folkestyre og religionsfrihet. I denne boken ser historiker Torgrim Titlestad nærmere på sagaene og viser hvor utbredt folkestyretenkningen var i de norrøne samfunnene. Boken fremhever det norrøne tingssystemet og individets rettsforståelse som en kime til vårt moderne folkerettslige demokrati. Du møter Torgrim Titlestad i samtale med Frode Rekve Torgrim Titlestad er professor, dr.philos., og en av våre fremste eksperter på sagaene. Siden 1990-tallet har han stått bak utgivelsen av flere sentrale sagaverk for første gang i moderne norsk oversettelse, bl.a. Fagerskinna, Morkinskinna, Landnåmabok, Tormod Torfæus’ Historia Rerum Norvegicarum og sagaskatten Flatøybok. Pris: 100,– Sal: Thygesen Arrangør: Litteraturhuset Fredrikstad http://litthusfred.no/events/vikingtid-motstandsrett-og-folkestyre/ https://pay.ebillett.no/velg_antall.php?p_id=222&arrnr=2958