Back to All Events

HVORDAN KAN MINDFULNESS-TRENING ØKE BARN OG UNGES SKOLEPRESTASJON? - Litteraturhuset Fredrikstad

Det er økende interesse for hva oppmerksomhetsbasert opplæring, også kalt mindfulness, kan gjøre for å forbedre barn og unges mental helse, atferd og skoleprestasjon. Det er imidlertid mangel på erfaring i hvordan dette kan implementeres effektivt i skolene.

Professor Julianne Cheek vil i dette foredraget presentere resultater fra en kvalitativ studie som viser hvordan vi kan skape skolebaserte utdanningsprogrammer som gir en vedvarende oppmerksomhets effekt og øker ferdighetene hos unge mennesker.

Resultatene fra undersøkelsen vil ha stor betydning for hvordan mindfulness-baserte treningsformer kan implementeres i dagens skole.

Foredraget vil bli holdt på engelsk.

Julianne Creek er professor ved Avdeling for språk, økonomi og samfunnsfag ved Høgskolen i Østfold. Hun er også assisterende redaktør for ”Kvalitativ helseforskning”, samt redaksjonell styremedlem i en rekke tidsskrifter relatert til kvalitativ undersøkelse. Hennes publikasjoner, som inkluderer 3 bøker og over 100 journalartikler og bokkapitler, gjenspeiler hennes løpende interesse for kvalitativ undersøkelse og politikken til den henvendelsen som den angår helsevesenet og sosial omsorg.