Back to All Events

NÅR MEDISINLISTENE BLIR LANGE…. - Litteraturhuset Fredrikstad

Miljøterapi og riktig medisinering til eldre og demente. Pernille Bruusgaard er overlege med spesialfelt sykehjemsmedisin. Hun jobber i praksis ved Bekkelagshjemmet i Oslo for Kirkens bymisjon, der hun særlig har fokus på riktig medisinering og tilretteleggelse for en verdig død.

Via sitt eget selskap Sykehjemsoverlegen, driver hun fagutvikling, holder foredrag, underviser kollegaer og studenter og jobber politisk for å øke anerkjennelsen av det viktige og nye fagfeltet sykehjemsmedisin. Hun har også forsket på forberedende samtaler i sykehjem