Back to All Events

KJØNNSMAKT OG POLITIKK: VERDIEN AV KVINNERS DELTAGELSE - Litteraturhuset Fredrikstad

Det er to uker siden stortingsvalget. Hva er status for kvinner i norsk politikk spesielt, og kvinner i politikken mer generelt, for eksempel i Midtøsten? En medieviter i 30-årene, en statsviter i 50-årene, og en historiker på 70 år deler sin kunnskap om hvorfor og hvordan kvinner i politikken gjør en forskjell.

Kvinners indirekte makt på 1950-tallet

Med historiker Elisabeth Lønnå

Kvinnesak i 1950-årene? Folk tror den ikke eksisterte, men det ble faktisk gjort en hel del! Kvinner hadde bare indirekte makt, men var dyktige lobbyister med å fremme kvinners sak i det offentlige rom.

Motvillige feminister: mannlige islamister og kvinnemakt

Med statsviter Rania Maktabi

Hvorfor og hvordan ble mannlige islamister motvillige feminister i møte med kvinners tilstedeværelse i parlamentet? Islamister i Kuwait stemte mot kvinners stemmerett før 2005. Etter at kvinner likevel fikk stemmerett med knapp margin i mai 2005, endret disse mennene politisk strategi. Islamistene fremmet kvinnevennlige forslag, især i perioden da fire kvinnelige parlamentarikere ble valgt inn mellom 2009 – 2011. I løpet av disse to årene fremmet islamistene dobbelt så mange forslag som omhandlet kvinner enn de gjorde før kvinnene ble valgt inn. En stor andel av disse forslagene var til støtte for kvinners rettigheter. Hvorfor endret de mannlige politikerne strategi?

Hvorfor går langt flere kvinnelige statsråder av som følge av politiske skandaler?

Av medieviter Elin Strand Larsen

Strand Larsen har intervjuet åtte kvinnelige politikere involvert i politiske skandaler i Skandinavia mellom 1978 og 2010 – Gerd-Liv Valla, Åslaug Haga, Magnhild Meltveit Kleppa, Gudrun Schyman, Wanja Lundby-Wedin, Cecilia Stegö Chilò, Ritt Bjerregaard og Karen Ellemann – og spurt de om hvordan de opplevde mediedrevet, deres retoriske forsvar og betydningen av kjønn når en kvinnelig politiker står midt i en skandale.

Det blir tre korte foredrag etterfulgt av en runde med spørsmål og svar i plenum.

Foredragsrekken er i regi av den nystartede forskningsgruppen ”Politikk, Økonomi og Filosofi” ved Høgskolen i Østfold.