Back to All Events

Den ensomme pasient - Litteraturhuset i Fredrikstad

Mandag 23. november 2015  Klokken : 19:00 - 20:15 Pris: Gratis  Sal: Thygesen
Arrangør: Høgskolen i Østfold

DEN ENSOMME PASIENT

Foredraget retter oppmerksomheten på pasienter i hjemmesykepleien som opplever å være ensomme, samt de forhold som er med på å forsterke denne følelsen og de utfordringer dette medfører for ansatte i helsetjenesten.

Mennesket er et sosialt vesen og har behov for å være del av et fellesskap. I fellesskapet finner man fortrolighet, støtte og muligheter til å utvikle seg. Samtidig vet vi at det finnes mennesker som i liten grad har kontakt med familie eller venner og av den grunn opplever ensomhet. Denne opplevelsen øker med alderen og når helsen begynner å svikte. Av den grunn finnes det flere ensomme blant de som mottar hjemmesykepleien enn ellers i befolkningen.

Vårt foredrag tar utgangspunkt i to studier blant pasienter som mottar hjemmesykepleie og retter oppmerksomheten på de som har svart at de ofte eller alltid opplever ensomhet. Etter en kort avklaring av hva som kjennetegner fenomenet «ensomhet» vil vi presentere forhold som kan være med på å forklare pasienters opplevelse av ensomhet. I tillegg vil vi rette oppmerksomheten på hvordan kvaliteten på tjenesten kan være med på å påvirke opplevelsen og de utfordringer ansatte i hjemmesykepleien møter hos «den ensomme pasient».

Foredragsholdere:

Vigdis Abrahamsen Grøndahl arbeider som førsteamanuensis ved HiØ og underviser ved sykepleierutdanningen. Hennes undervisningstema og hovedforskningsområde er kvalitet i helsetjenesten.

                 Jörg W. Kirchhoff

                 Jörg W. Kirchhoff

Jörg W. Kirchhoff arbeider som førsteamanuensis ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold. Han har bakgrunn som sykepleier, spesialsykepleier i anestesi, sosiolog ved UiO og doktorgrad fra Institutt for Arbeidsvitenskap, Karlstad Universitet.

                 Kirsti Lauvli Andersen

                 Kirsti Lauvli Andersen

Kirsti Lauvli Andersen arbeider som førstelektor ved Avdeling for helse- og sosialfag ved Høgskolen i Østfold. Andersen undervisning innenfor emnene pasientundervisning, forskningsmetode, og praktiske prosedyrer i sykepleie.