Back to All Events

Akerøyadagen 2016

Velkommen til Akerøydagen 2016 søndag 14. august

I programmet fra Akerøy Forts Venner står det følgende:

MS Skjærhalden ligger ved brygga på Blomstertorget, ved Litteraturhuset i Fredrikstad og vil frakte publikum ut til Akerøy Fort. Avgang kl. 1000. Gode parkeringsmuligheter i området. MS «Sjøblomsten» går turer fra Brattestø fra kl. 1100. Det vil bli mulighet for parkering ved marinaanlegget i Brattestø, kr 50. Båttransport Kr. 50 for voksne, 100 for familier. Det oppfordres også til bruk av egen båt ut til «Klippen».

         MS Skjærhalden. Foto: Akerøy Forts Venner

         MS Skjærhalden. Foto: Akerøy Forts Venner

Ankomst Festningsholmen kl. 11.15, hvor Johnny Arntzen mottar fortets eier, Hvaler kommune ved ordfører Eivind N. Borge, og publikum. Alle ledsages inn i fortet av «Kong Frederik IVs Tambourafdeling af 1704».

Inne på vollen åpner Ordfører Eivind N. Borge programmet. Dagens speaker, Nils Erik Saugestad, introduserer dagens hendelser. Barna settes i fokus under Akerøydagen. Kong Neptun kommer (ca. 12.15) og det kommer sommerverter fra Besøkssenter nasjonalpark Ytre Hvaler som skal drive aktiviteter. Det blir aktiviteter som krabbefiske, skattejakt etc. Skjærgårdsmusikk ved Tobias og Willy Lien på fortet Om fortets historie ved Tor Ulsnes.

Publikum oppfordres til å vandre omkring. Aktører fra venneforeningen og andre vil være tilgjengelige for orienteringer / kommentarer. Prosjektleder orienterer om gjennomføringen av reparasjon og vedlikeholdsarbeidet samt den videre ivaretagelse av fortet og vegetasjonsskjøtsel.

Det oppfordrer til å tegne medlemskap i Akerøy Forts venner. Under dagen selges de tradisjonelle lodd til inntekt for dagen. Grillene vil være varme. Publikum bringer egen grillmat etc. Godkjente fundamenter for engangsgrill vil tilrettelegges. Fremfor alt: Dagen vil være for å vise dette enestående historiske byggverk som Akerøy Fort representerer. Mot kl. 1500 rundes det hele av og publikum går om bord i båtene for hjemtransport.